Bulgarian

http://bulgarianhorizons.com/

The Bulgarian Horizons Radio Program is hosted by Maxim Bozhilov, Publisher of Bulgarian Horizons Newspaper. On the air since 2005, the radio program is a must-listen for all Canadian Bulgarians, allowing them to hear in their native language, news about what is happening within their communities in Canada and in their home country. A wide range of topics are covered from social and political news to sports and lifestyle updates. Join host Maxim Bozhilov for an hour of talk and music; the Bulgarian Horizons Radio Program, heard every Sunday from 7:00 to 8:00 p.m. on AM530 CHLO

FIRST ON-AIR DATE: November 2005

Водещ на радиопрограмата „Български хоризонти” е Максим Божилов, издател и редактор на вестник „Български хоризонти”. Излъчвана в ефир от ноември 2005 г., радиопрограмата е необходима на всички канадски българи. Тя им дава възможност да слушат на родния си език новини за случващото се в тяхната общност в Канада и в тяхното отечество. Широка гама от теми са обхванати – от социални и политически новини до спорт и новости в начина на живот. Присъединете се към водещия Максим Божилов за час в разговори и музика; радиопрограмата „Български хоризонти“ може да бъде слушана всяка неделя от 7:00 до 8:00 ч. вечерта на AM530 CHLO